Blog

Želite biti uspješni u biznisu? Trebate savjet stručnjaka? 

Naučite sa nama kako voditi biznis, upravljati finansijama i biti uspješan. 

Novi zakon o finansijskom poslovanju

Mnogo prašine se podiglo oko novog Zakona o finansijskom poslovanju koji je donesen u junu 2016., a čija primjena je počela 30.12.2016. godine. Međutim, ono što najviše zabrinjava jeste njegova praktična primjena. Da li je realan ili nije, to sad nije ni važno, moramo ga prihvatiti onakvog kakav jeste i po njemu se valja vladati. Po našem skromnom mišljenju, realan je i ako ga se pridržavamo veoma je koristan za sve strane.