Jeste li već postali korisnik ePDV sistema? Ovdje su svi odgovori na vaša pitanja

Jednom kada pređete prag od 50.000,00 KM i steknete uslove da postanete obveznik PDV, sve se mijenja u vašem biznisu.

Naravno da nije tako. U osnovi, nameće vam se dodatna obaveza, i to obračun izlaznog PDV-a, korištenje ulaznog kao odbitne stavke i slanje PDV prijava.

Krajem 2017. godine došlo je do promjena gdje obveznici sistema PDV moraju do 2019. godine preći na elektronsko slanje PDV i PDA prijava. Uprava za indirektno oporezivanje je po službenoj dužnosti izvršila registraciju tzv. velikih obveznike, dok je malim preduzećima i poduzetnicima dala rok do početka 2019. da se sami reigistriraju.

Ovdje ću pokušati odgovoriti na nekoliko veoma bitnih pitanja.

Šta je ePDV? Kako podnijeti zahtjev za pristup sistemu ePDV? Kako popuniti ePDV prijavu? Može li to računovođa raditi umjesto mene?

Šta je ePDV i kako podnijeti zahtjev za pristup sistemu ePDV?

Računovodstvo i PDVEPDV je elektronski portal namijenjen obveznicima poreza na dodanu vrijednost i akciza putem kojeg će podnositi PDV i PDA prijave.

E-portal omogućava pregled stanja dugovanja i potraživanja PDV-a, slanje PDV/PDA i izmijenjenih PDV/PDA prijava, pregled uplata na ime PDV, kontrolu korisnika koji mogu koristiti e-portal i još nekoliko drugih mogućnosti koje su bitne za obveznike.

Da biste postali korisnik elektronskog sistema potrebno je izvršiti registraciju. Forma za registraciju je veoma jednostavna i ne zahtijeva mnogo vremena. Ono što je najveća prednost jeste da se sve obavlja online.

Nakon što se popunjeni formular snimi, na e-mail vam stignu uneseni podaci i to u pdf formatu sa izjavom o korištenju elektronskih usluga UIO.

Navedenu izjavu je potrebno isprintati i ovjeriti te poslati na adresu pripadajućeg regionalnog centra. Nakon provjere podataka od strane UIO na email vam pošalju pristupne podatke za korištenje e-portala.

Proces registracije je veoma detaljno pojašnjen i u narednom video uputstvu.

Kako koristiti e-portal?

Elektronski portal je veoma jednostavan za korištenje. Iz UIO su se prilično potrudili da izdaju i video i printano uputstvo u kojima detaljno opisuju sve korake od registracije do korištenja e-portala.

Svakako, najbitnije je znati kako poslati PDV prijavu.

Osim slanja PDV/PDA prijava i pregleda stanja dugovanja/potraživanja, u sistemu se nalaze i ostale opcije, kao što su uređivanja profila, dodavanje sekundarnog korisnika i sl.

Kao sekundarnog korisnika možete dodati bilo koje pravno ili fizičko lice, koje će moći podnositi PDV/PDA prijave u ime vas.

Može li neko drugi umjesto mene podnositi PDV/PDA prijave?

Veoma bitno je znati ko sve može podnositi prijave. Da li to može biti bilo ko u preduzeću ili može biti neko izvan preduzeća? Može li drugo pravno lice to raditi za mene?

Kad kažem drugo pravno lice, onda pod tim mislim na računovodstvene servise, koji u većini slučajeva šalju PDV prijave za svoje klijente.

E-portal omogućava da drugo pravno ili fizičko lice, koje ne mora biti uposlenik kod obveznika, u ime njega podnosi prijave.

Procedura za to je sljedeća

Nakon što se izvrši registracija u e-sistem, prilikom registracije obavezno se unose podaci odgovornog lica koje je ujedno i primarni korisnik. Primarni korisnik dodaje sekundarnog korisnika i u formu za dodavanje sekundarnog korisnika unosi JMBG fizičkog lica sa ostalim podacima o licu za kojeg želi da za njega podnosi prijave.

Ukoliko je fizičko lice već negdje u e-sistemu registrovano kao primarni ili sekundarni korisnik, njemu se automatski dodjeljuje novo preduzeće u čije ime će ubuduće podnositi PDV/PDA prijave.

Na ovaj način se može ovlastiti druga osoba da za vas podnosi prijave, vodi evidenciju o dugovanjima i potraživanjima po osnovu poreza na dodanu vrijednost.

Zaključak

Nesumnjivo je da E-PDV sistem omogućava lakše poslovanje, smanjuje vrijeme za podnošenje PDV prijava, te omogućava brži uvid u stanje obaveza i potraživanja po osnovu PDV-a.

Pomoć oko procesa registracije skoro da nije ni potrebna, obzirom na jednostavnost samog procesa i brzinu kojom UIO obrađuje zahtjeve. Jedini problem predstavlja činjenica da su korisnici nenaviknuti na okruženje e-sistema.

Upravo to je razlog da vam mi pomognemo oko kompletne procedure registracije, slanja potrebne dokumentacije Upravi za indirektno oporezivanje, te uz vašu saglasnost dodamo AESC kao sekundarnog korisnika i nakon toga ispunjavate obavezu koju ste svakako dužni ispuniti od januara 2019. godine.

Za sva dodatna pitanja uvijek nas možete kontaktirati putem maila ili telefona.