Isplati li se paušalno plaćanje poreza na dohodak?

Pitanje isplati li se biti paušalac ili ne, zahtijeva detaljnu analizu da bi se dao konkretan odgovor.

Neki jednostavno žele biti paušalci, jer u tom slučaju nisu obveznici fiskalizacije i ne žele da vode knjige, koje obični obrtnik vodi, niti da svake godine stvaraju sebi obavezu predaje godišnjih prijava poreza na dohodak.

Obično, kada neko lice želi registrovati obrt, nastoji da olakša i pojednostavi poslovne procese, te nastoji da kroz prijavu za paušalno plaćanje poreza izbjegne obavezu fiskalizacije i rukovanja sa fiskalnim kasama.

Ovdje ćemo na konkretnom primjeru jednog našeg klijenta, prikazati da li se isplati biti paušalac ili ne i vrijedi li se ipak pozabaviti fiskalnom kasom, a radi konačne uštede.

Kako postati paušalac?

Paušalno plaćanje poreza na dohodak regulisano je Zakonom o porezu na dohodak, te Pravilnicima o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Da biste se prijavili za paušalno plaćanje poreza na dohodak, potrebno je ispuniti određene preduslove i to:

 • Da porezni obveznik (fizičko lice - obrtnik) nije obveznik PDV i 
 • Da ne ostvaruje dohodak iznad iznosa koji primjenom propisanih stopa poreza na dohodak premašuje paušalni iznos poreza.

Dakle, ovo prvo znači da ako je obrtnik u sistemu PDV, ne može biti paušalac. A ovo drugo znači da ako bi obrtnik ostvarivao toliko dohotka da bi iznos poreza na dohodak bio veći od ukupnog paušala, takav obrtnik ne može biti paušalac.

Potrebno je naglasiti da svaki obrtnik, ne može biti paušalac. Npr., trgovačka radnja (osim trgovca pojedinca) ili obrtnik programer ne mogu biti paušalci.

Osim ova dva uslova, potrebno je ispuniti još jedan od sljedećih pet, i to:

 1. Potrebno je da se obrtničke djelatnosti i djelatnosti srodne obrtničkim, obavljaju samostalno bez zaposlenih drugih lica i da se obavljanje djelatnosti zasniva na vještini, a ne na sredstvima za obavljanje djelatnosti - kućna radinost ili
 2. Da djelatnost koja se obavlja spada u stare i tradicionalne zanate utvrđene Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, sami ili sa najviše dva zaposlenika ili
 3. Da se obrt obavlja kao prijevoznička djelatnost putnika samo sa jednim sredstvom ili  prijevoz tereta nosivosti do 8 tona ili
 4. Da se djelatnost za koju želi da se podnese zahtjev za paušalno plaćanje poreza obavlja kao djelatnosti iz oblasti poljoprivrede i šumarstva i to kao osnovno zanimanje ili
 5. Da trgovac u svojstvu fizičkog lica ličnim radom obavlja trgovinu na malo određenom vrstom robe na samo jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice (pijace, tržnice, boksovi) - trgovac pojedinac.

Nakon što se utvrdi da obrtnik ispunjava uslove za paušalno plaćanje poreza na dohodak, podnosi se Zahtjev za utvrđivanje mjesečnog paušalnog iznosa (obrazac ZMP-1055) nadležnoj Poreznoj ispostavi, koja najkasnije u roku od 15 dana mora obavijestiti podnosioca da li može porez na dohodak plaćati paušalno ili će dohodak utvrđivati prema poslovnim knjigama.

Paušalni iznos poreza na dohodak prikazan je u tabeli ispod.

 
Vrste obrta Iznos 
Obrtničke djelatnosti i djelatnosti koje su srodne obrtničkim, a koje se mogu obavljati kao kućna radinost i trgovci pojedinci 70,00 KM
Stari i tradicionalni zanati 30,00 KM
Prijevoz putnika sa jednim sredstvom prijevoza (taxi prijevoznici) 50,00 KM
Prijevoz tereta jednim prijevoznim sredstvom nosivosti do 8 tona 80,00 KM

Razlika između paušalaca i nepaušalaca

Postavlja se pitanje šta razlikuje obrtnike koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu i onih koji porez na dohodak plaćaju na osnovu poslovnih knjiga.

I jedni i drugi obavljaju obrt kao osnovno zanimanje

Već smo spomenuli uslove koje obrtnik treba ispuniti da bi mogao biti paušalac.

Pet je osnovnih razlika između paušalaca i nepaušalaca koje se odnose na obračun poreza na dohodak i to:

 1. Paušalci porez na dohodak plaćaju u jednakim iznosima svaki mjesec čiju visinu je odredio nadležni organ, dok nepaušalci porez na dohodak ne plaćaju nikako u toku godine, nego tek po sačinjenom godišnjem obračunu,
 2. Paušalci nisu dužni voditi nikakve poslovne knjige, osim ako sa pravnim licima ostvaruju bezgotovinski promet (dužni su takav promet evidentirati u Knjigu prometa - KP-1042),
 3. Paušalci ne mogu biti obveznici fiskalizacije i obratno (jedno drugo isključuje),
 4. Paušalci, u slučaju da ostvaruju bezgotovinski promet sa pravnim licima, dužni su osim paušalnog poreza na dohodak, plaćati i porez po odbitku u iznosu od 10% na osnovicu od ostvarenog bezgotovinskog prometa,
 5. Paušalci plaćaju nešto manje doprinose u odnosu na “obične” obrtnike.

Upravo je ovaj peti dio obično razlog zašto se obrtnici odlučuju da budu paušalci, ne uzimajući u obzir da porez na dohodak moraju platiti u fiksnom iznosu bez obzira koliki im je dohodak, te da moraju plaćati 10% poreza po odbitku za bezgotovinski promet sa pravnim licima.

U nastavku ćemo na konkretnom primjeru prikazati zašto biti ili ne biti paušalac.

Isplati li se ili ne?

Pitanje da li se isplati biti paušalac, obzirom da plaća manje doprinosa za PIO, zdravstvo i nezaposlenost, treba svesti na prostu matematičku računicu. 

Manji iznos doprinosa ne znači nužno uštedu u konačnici.

Ovdje ćemo na konkretnom primjeru pokazati da li se zapravo isplati biti paušalac, posebno ukoliko se ostvaruje bezgotovinski promet sa pravnim licima.

Naime, radi se o konkretnom primjeru jednog našeg klijenta koji ima farmu muznih krava i koji djelatnost obavlja kao kućnu radinost, gdje smo podatke uzeli od njega.

Također, potrebno je navesti da osim doprinosa i poreza, svi ostali troškovi potrebni za obavljanje osnovne djelatnosti su isti. Obzirom da paušalci nisu obavezni voditi poslovne knjige, to znači da ne moraju imati knjigovođu koji će za njih to raditi.

U ovom primjeru ćemo navesti i one pogodnosti koje obrtnici mogu koristiti, kao npr. da uslugu mobilne telefonije mogu sa vlastitog prebaciti na račun obrta i sl.

Dakle, uzet ćemo u obzir sve situacije koje su moguće, te prikazati isplativost takvog modela poslovanja.

Bitno je napomenuti da su neki troškovi namjerno izostavljeni, kao npr. bankovne provizije koje su iste bez obzira da li ste paušalac ili ne. Također, izdaci za nabavku stalnih sredstava su isti u svim slučajevima. Međutim, kod obrtnika koji vodi knjige ukupan izdatak se dijeli na više godina i obračunava se amortizacija, te se trošak nabavke raspoređuje na više godina.

Prihod je uzet kao prosjek prethodnih dvanaest mjeseci koji je ostvario naš klijent

U nastavku ćemo tabelarno dati pregled svih troškova i prihoda po svim modelima obavljanja obrta.

 

Paušalac bez knjigovođe i bezgotovinskog prometa

Paušalac sa knjigovođom

Regularni obrtnik

Tip troška

Mjesečni izdatak

Godišnji izdatak

Mjesečni izdatak

Godišnji izdatak

Mjesečni izdatak

Godišnji izdatak

Doprinosi za PIO 23%

84,18 

1.010,16 

84,18 

1.010,16 

97,52 

1.170,24 

Doprinosi za zdravstvo 16,5%

60,39 

724,68 

60,39 

724,68 

69,96 

839,52 

Doprinosi za nezaposlenost 2%

7,32 

87,84 

7,32 

87,84 

8,48 

101,76 

Porez na dohodak

70,00 

840,00 

70,00 

840,00 

0,00 

0,00 

Porez po odbitku za bezgotovinske naplate

0,00 

0,00 

156,30 

1.875,60 

0,00 

0,00 

Obrtnička komora

1,83 

21,96 

1,83 

21,96 

2,12 

25,44 

Fiskalna kasa + fiskalizacija

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8,17 

98,03 

Godišnji servis fiskalne kase

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

58,50 

Telecom

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

9,35 

112,20 

Knjigovodstvo

0,00 

0,00 

50,00 

600,00 

80,00 

960,00 

Mobilni telefon

330,00 

-

330,00 

9,08 

108,90 

Trošak mobilne telefonije

22,00 

264,00 

22,00 

264,00 

22,00 

264,00 

Računar

390,00 

390,00 

10,73 

128,70 

2x  muzilice

1.400,00 

1.400,00 

17,50 

210,00 

Laktofriz 

600,00 

600,00 

7,50 

90,00 

Traktor 

10.000,00 

10.000,00 

125,00 

1.500,00 

Gorivo 

80,00 

960,00 

80,00 

960,00 

80,00 

960,00 

Održavanje 

150,00 

150,00 

150,00 

Stočna hrana za 10 krava

750,00 

9.000,00 

750,00 

9.000,00 

750,00 

9.000,00 

 

UKUPAN TROŠAK

25.778,64 

UKUPAN TROŠAK

28.254,24 

UKUPAN TROŠAK

15.777,29 

 

UKUPAN PRIHOD

18.756,00 

UKUPAN PRIHOD

18.756,00 

UKUPAN PRIHOD

18.756,00 

 

RAZLIKA

-7.022,64 

RAZLIKA

-9.498,24 

RAZLIKA

2.978,72 

 

ODBITAK PO POREZNOJ KARTICI

0,00 

ODBITAK PO POREZNOJ KARTICI

0,00 

ODBITAK PO POREZNOJ KARTICI

3.600,00 

 

POREZA PLAĆENO/ZA PLATITI

840,00 

POREZA PLAĆENO/ZA PLATITI

2.715,60 

POREZA PLAĆENO/ZA PLATITI

0,00 

 

DOPRINOSA PLAĆENO

1.822,68 

DOPRINOSA PLAĆENO

1.822,68 

DOPRINOSA PLAĆENO

2.111,52 

 

ČOK

22,00 

ČOK

22,00 

ČOK

26,00 

 

UKUPNO POREZA I DOPRINOSA

2.684,64 

UKUPNO POREZA I DOPRINOSA

4.560,24 

UKUPNO POREZA I DOPRINOSA

2.136,96 

 Iz navedene tabele se vidi da su na godišnjem nivou svi troškovi isti, osim troškova doprinosa, poreza na dohodak, poreza po odbitku i članarine obrtničkoj komori.

Kod paušalaca kao i kod obrtnika koji vode knjige, izdatak za nabavku opreme je jednokratan, ali se kod običnih obrtnika taj trošak raspoređuje na više godina kroz obračun amortizacije.

Ukoliko paušalac samostalno sve radi, te tako uštedio na trošku knjigovodstva, u konačnici će platiti više na ime poreza na dohodak za najmanje 547,00 KM i imati veće ukupne troškove. 

Najskuplja varijanta je da paušalac ostvaruje bezgotovinski promet sa pravnim licima, gdje bi u tom slučaju osim paušalnog poreza na dohodak morao plaćati i 10% poreza po odbitku na naplaćene iznose preko računa.

Zaključak 

Biti paušalac ima svoje prednosti jer u tom slučaju obrtnik nije obavezan voditi bilo kakve poslovne knjige, osim ako ostvaruje bezgotovinski promet sa pravnim licima, te je samo poslovanje prilično jednostavno. Međutim, to ne znači da će svaki obrtnik tek tako prepustiti svoje poslovanje i da sam neće utvrditi svoje troškove i prihode koje ostvaruje.

Ovdje se odluka treba bazirati isključivo na matematičkoj računici, koja u konačnici kaže da je jeftinije imati knjigovođu koji će voditi knjige, biti u sistemu fiskalizacije i ostvariti uštedu na porezu na dohodak i porezu po odbitku.

Na kraju vam donosimo MS Excel file u kojem sami možete da ukalkulišete sve troškove i mijenjate iznose prihoda i troškova, te tako utvrdite da li je isplativo biti paušalac ili ne.

Kalkulator za obračun isplativosti paušalnog plaćanja poreza na dohodak

Ukoliko imate pitanja, slobodno nam pišite.