Računovodstvene i knjigovodstvene usluge u Sarajevu, Zenici ili gdje god vi želite.

Nudimo sve vrste računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga, pomoć prilikom pokretanja biznisa i porezno i finansijsko savjetovanje, te pomoć kod upravljanja administracijom vašeg preduzeća, kao i druge srodne usluge.

Pošaljite upit

Knjigovodstvo

Knjigovodstvene usluge podrazumijevaju prijem, pregled, obradu i knjiženje ulaznih i izlaznih faktura, blagajničkih naloga, te ostale dokumentacije na osnovu kojih se vrši evidencija poslovnih promjena.

Kod trgovaca i drugih obrtničkih djelatnosti vrši se knjigovodstveno evidentiranje promjena u KPR (Knjigu prihoda i rashoda), EPO (Evidencija potraživanja i obaveza), KP (Knjigu prometa) i izrada kalkulacija te pomoć kod evidentiranja i vođenje TKM (Trgovačke knjige na malo) i TKV (Trgovačke knjige na veliko).

Knjigovodstvene usluge
Računovodstvene usluge

Računovodstvo

Računovodstvo, osim što podrazumijeva knjigovodstvo (iako se ova dva termina često brkaju), obuhvata još i analizu, planiranje, kontrolu i nadzor.

Računovodstvena analiza, koristeći podatke iz knjigovodstva, računovodstvenog planiranja, kontrole i nadzora, omogućava realniju procjenu kretanja, te predviđanje određenih pojava i poslovnih promjena.

Obračun plata i ostalih naknada

Vršimo obračun plata i ostalih dodataka radnicima (topli obrok, regres, naknada za službeni put i terenski dodatak), te obračun naknada po raznim vrstama ugovora (ugovori o djelu, ugovori o povremenim i privremenim poslovima, te ugovori o autorskom djelu). Također, pomažemo kod evidencije radnog vremena, evidencije radnika, evidentiranje bolovanja i obračun ostalih naknada i prava koja proizilaze iz radnog odnosa.

Obračun plata i ostalih naknada
Usluge administracije

Administrativne usluge

Različite vrste usluga koje klijenti zbog nepoznavanja propisa i procedura nisu u mogućnosti uraditi sami ili bez naše pomoći, kao i ostale usluge, a tu spadaju:

  • Izrada ugovora o radu i ugovora po drugim osnovama (ugovor o djelu, ugovor o povremenim i privremenim poslovima i ugovor o autorskom djelu), a koje su vezane za angažman radnika ili vanjskih saradnika
  • Prijava i odjava radnika u radni odnos, te različite vrste prijava prema Poreznoj upravi FBiH (Specifikacija 2001, MIP obrasci i GIP obrasci, Prijava komunalne takse, Prijava poreza po odbitku, GPD-1051 - Godišnja prijava poreza na dohodak, SPR-1053 - Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti i ostalo)
  • Prijava u Jedinstveni sistem indirektnih poreza (sistem PDV)
  • Podnošenje PDV/PDA prijava kroz e-pdv sistem Uprave za indirektno oporezivanje
  • Pomoć u izradi različitih vrsta pravilnika i akata vezanih za obavljanje osnovne djelatnosti
  • Pomoć kod plaćanja kroz različite e-banking sisteme

Zastupanje

Kao računovodstveni servis, najviše smo uključeni u poslovanje klijenta, te je neophodno i da zajedno sa klijentima budemo uključeni u razne tržišne, porezne i slične vrste kontrola. Ovo znači da klijente zastupamo u slučaju kontrole od strane Porezne uprave, Uprave za indirektno oporezivanje, Tržišne inspekcije kao i Inspkecije zadužene za radne odnose.

Usluge zastupanja pred poreznim i inspekcijskim organima
Porezno i finansijsko savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje obuhvata nekoliko oblasti, a mi se bavimo poreskim i finansijskim savjetovanje.

Za uspjeh svake kompanije ključno je upravljanje finansijama, a sve s ciljem maksimiziranja dobiti i zakonskog umanjenja poreznih davanja, te povećanja poslovnog uspjeha klijenata.

Pokretanje biznisa

Registracija firme uvijek predstavlja stresan dio posla. Na prvom mjestu je određivanje pravnog oblika, od čega zavisi koju dokumentaciju pripremiti. Nije isto registrovati obrt, društvo sa ograničenom odgovorsnosti i/ili dioničko društvo.

Mi vam pomažemo prilikom registracije firme i nastojimo olakšati kompletan proces tako što pripremamo potrebnu dokumentaciju, zahtjeve i obavijesti u vezi sa registracijom i otpočinjanjem rada firme.

Usluge registracije firme

Želite biti uspješni?

Učiti o računovodstvu i finansijama?