Administrativne i zastupničke usluge

Efikasno upravljamo administracijom, te zastupamo klijente pred poreskim i drugim inspekcijskim organima.

Administracija i zastupanje

Administrativni poslovi su svi oni poslovi koji vi ne volite raditi, a koje za vas možemo obavljati mi. 

Ovo ne znači da mi radimo sve administrativne poslove koje vi nekad morate sami uraditi, nego samo one koji su usko vezani za knjigovodstvo, pomoć pri registraciji firme i slične poslove.

Također, knjigovođe su obično oni koji zastupaju klijente pred inspekcijskim organima.

Administracija i zastupanje
Administrativne usluge

Administrativne usluge

Administrativni poslovi koje radimo za naše klijente su:

 • Priprema zahtjeva pri registraciji firme
 • Priprema zahtjeva prema Poreznoj upravi, Upravi za indirektno oporezivanje i Federalnom zavodu za statistiku
 • Priprema i predaja platnih naloga za banku
 • Priprema ugovora o radu i ugovora po drugim osnovama (ugovori o djelu, ugovori o povremenim i privremenim poslovima, ugovori o autorskom djelu)
 • Prijave i odjave radnika, te popounjavanje drugih obrazaca vezanih za zasnivanje radnog odnosa (zahtjevi za poreznu karticu, ZO 3 obrasci itd.)
 • Prijem i slanje pošte po dogovoru
 • Predaja i slanje specifikacija, PDV prijava i ostale dokumentacije prema poreznim organima
 • Priprema i slanje raznih statističkih izvještaja
 • Kurirske usluge preuzimanja i dostavljanje dokumentacije kod klijenta po dogovoru
 • Pomoć pri izradi različitih vrsta pravilnika, normativa i odluka
 • Druge srodne usluge.

Administrativni poslovi se obično posebno ugovaraju i nisu dio naših standardnih poslova, osim nekih kao što su podnošenje specifikacija, MIP-ova, GIP-ova, PDV prijava isl. gdje klijenti te poslove uvijek povjeravaju nama.

Usluge zastupanja

Ažurna i tačna knjigovodstvena evidencija nije garant da nećete biti predmet raznih vrsta inspekcija.

Porezna, PDV, tržišna i druge inspekcije rade svoj posao i stalno vrše kontrolu poslovanja pravnih i fizičkih lica.

Ukoliko vaša firma bude predmet kontrole poreznih, PDV ili tržišnih inspekcija, mi radimo zastupanje naših klijenata pred inspekcijskim organima.

Najbolje smo upućeni u poslovanje naših korisnika i vodimo računa da sve bude u okviru zakonskih propisa.

Želite biti uspješni?

Učiti o računovodstvu i finansijama?