Računovodstvene usluge

Vršimo detaljnu kontrolu, analizu i prezentiranje finansijskih pokazatelja, zatim izrađujemo periodične finansijske izvještaje i savjetujemo u vezi poreza, te zajedno učestvujemo u vašem poslovnom uspjehu.

Pošaljite upit

Šta je računovodstvo?

Iako se računovodstvo i knjigovodstvo često smatraju sinonimima, to su zapravo različiti pojmovi i poslovi. Tačnije, knjigovodstvo je dio računovodstva, iako se danas poslovi knjigovođe i računovođe mogu spojiti u jedno. Obično, te poslove radi jedna osoba.

Pojednostavljeno, posao knjigovođe prethodi poslu računovođe. Dok prvi pregleda, kontroliše, evidentira i unosi poslovne promjene u knjige odnosno u knjigovodstvene programe, računovođa je zadužen da unesene podatke kontroliše, analizira i tumači, te sačinjava različite vrste izvještaja.

Posao računovođe je da evidentira, vrjednuje, sumira, analizira i prezentira što je moguće realniju finansijsku sliku preduzeća, koje će donosiocima odluka pomoći da kreiraju jasnije  planove i postavljaju realnije ciljeve svog budućeg poslovanja.

Računovodstvene usluge
Kada vam treba računovođa?

Kada vam treba računovođa?

Obzirom da poslovi knjigovođe i računovođe nisu isti, te da jedan posao prethodi drugom, kao i to da svi biznisi nisu zakonski dužni voditi knjige osim po metodi prostog knjigovodstva, tako ni sve firme nemaju potrebe za računovođom. 

Svi trebaju knjigovođu, ali ne trebaju svi računovođu.

Mali biznisi, kao što su sitni obrtnici, ugostitelji, trgovci, poljoprivredni proizvođači itd., svoje knjige vode po metodi prostog knjigovodstva. Sve promjene se evidentiraju u poslovne knjige po principu blagajne, te se od njih ne zahtijeva podnošenje finansijskih izvještaja, osim radi utvrđivanja obaveze poreza na dohodak.

Dakle, ako ste registrovani kao d.o.o. Ili d.d. vama treba računovođa.

Koji su poslovi računovođe?

Računovodstveni posao počinje onda kada knjigovodstvo završi svoj dio posla.

Dakle, nakon što se poslovne promjene evidentiraju u knjige i proknjiže, računovodstvo je zaduženo da podatke iz knjigovodstvenih evidencija tumači, analizira te kreira izvještaje za upravu i klijente, a s ciljem boljeg donošenja poslovnih odluka.

Upravljanje preduzećem nije nimalo lagan posao. Sigurno je da od kvalitetne analize i procjene finansijskih pokazatelja i godišnjih finansijskih izvještaja, zavisi i kvalitet donesenih odluka koje se baziraju na brojkama iz računovodstva.

Finansije i računovodstvo su samo jedan dio ukupnog poslovanja preduzeća, ali i njen neodvojivi dio, koji pomaže da firma u cjelosti posluje pozitivno i uspješno.

Sada, kada ste spoznali da trebate računovođu, budite slobodni da nam se javite, jer ste upravo na pravom mjestu da započnete vaš uspješni biznis.

Želite biti uspješni?

Učiti o računovodstvu i finansijama?