Knjigovodstvene usluge

Nudimo sve knjigovodstvene usluge - prijem, obrada i evidentiranje svih poslovnih promjena za obrte, trgovine, ugostiteljstvo, uslužne i proizvodne firme.

Pošaljite upit

Šta je knjigovodstvo?

Ukratko, knjigovodstvo predstavlja evidentiranje poslovnih promjena. Ovo znači da se svaka poslovna promjena (kupovina, prodaja, plaćanje, naplata, prihod, rashod i td.) mora evidentirati u poslovne knjige.

Bilo da ste kućna radinost, ugostitelj ili velika proizvodna firma, morate imati neku vrstu knjigovodstva. Onog trenutka kada se registrujete za bavljenje određenom djelatnosti, obavezni ste da vodite poslovne knjige.

U poslovne knjige se upisuju sve poslovne promjene koje se dešavaju na dnevnoj osnovi.

Knjigovodstvo može biti prosto i dvojno. Prosto knjigovodstvo se bavi evidencijom samo određenih promjena prihoda i rashoda, dok se dvojno knjigovodstvo bavi evidencijom svih poslovnih promjena.

Knjigovodstvene usluge obično nećete sami obavljati, nego za taj posao angažujete knjigovodstveni servis kao outsourcing ili zaposlite osobu koja će obavljati poslove knjigovodstva u vašoj firmi.

Knjigovodstvene usluge
Kada vam treba knjigovođa?

Kada vam treba knjigovođa?

Onog trenutka kad odlučite da pokrenete biznis, prva osoba kojoj se trebate obratiti jeste knjigovođa. Dakle, prije nego započnete proceduru registracije firme, trebate izabrati svog knjigovođu i o svemu se sa njim posavjetovati.

Knjigovođa treba da poznaje propise i procedure, te da vas savjetuje kako uspješno poslovati, pomogne u onim poslovima koji spadaju u njegov domen i da bude vaša desna ruka.

Knjigovodstvo je prvi partner sa kojim sklapate ugovor o saradnji i stalno ćete morati sarađivati.

Koji su poslovi knjigovođe?

Knjigovođa evidentira sve poslovne promjene i to na osnovu ispravne dokumentacije. Dakle, knjigovođa kontroliše i evidentira svaki dokument koji mu dostavite, a to podrazumijeva sljedeće poslove:

 • Pregled i kontrola ispravnosti dokumentacije (ulazni i izlazni računi, bankovni izvodi, blagajnički izvještaji itd.)
 • Evidencija svih promjena na osnovu dokumentacije u poslovne knjige ili knjigovodstveni program
 • Izrade veleprodajnih i maloprodajnih kalkulacija
 • Finansijsko knjiženje svih nastalih promjena
 • Obračun PDV
 • Obračun plata i ostalih naknada radnicima
 • Obračun naknada licima angažovanim po drugim osnovama (ugovori o djelu ili autorskom djelu)
 • Obračun putnih naloga
 • Obračun amortizacije stalnih sredstava
 • Vođenje evidencija stalnih sredstava (obično u nekom knjigovodstvenom programu), a na osnovu popisnih lista koje klijent dostavi
 • Priprema Izvoda otvorenih stavki
 • Izrada periodičnih finansijskih izvještaja
 • Periodična kontrola vođenja evidencija za koje nije direktno zaduženo knjigovodstvo (TKM, blagajna, knjige utrošaka itd.).

Osim navedenog, knjigovođa treba da vas obavještava o zakonskim promjenama ukoliko su one iz oblasti koje pokriva poslove knjigovodstva, računovodstva, poreza, doprinosa, radnih odnosa i sl. 

Zapamtite, knjigovođa je vaša desna ruka u poslovanju!

Koji su poslovi knjigovođe?
Šta knjigovodstvo može još raditi?

Šta knjigovodstvo može još raditi?

Osim prethodno navedenih poslova koji je knjigovođa u eksternom knjigovodstvenom servisu dužan obavljati, postoji i niz poslova koji se mogu obavljati, a koji se dodatno dogovaraju i nisu redovni posao knjigovođe.

U najvećem broju slučajeva to su neke administrativne i kurirske usluge.

Takve poslove firme obično povjeravaju eksternom knjigovodstvu.

Tu spadaju sljedeće usluge:

 • Popunjavanje različitih vrsta zahtjeva za klijenta i/ili pomoć kod popunjavanja istih
 • Prijave i odjave radnika u radni odnos
 • Podnošenje Specifikacija, MIP-ova i ostalih obrazaca Poreznoj upravi
  Podnošenje PDV i PDA prijava, te elektronskih KIF-ova i KUF-ova Upravi za indirektno oporezivanje
 • Slanje i prijem pošte
 • Preuzimanje i dostavljanje dokumentacije na adresi i druge slične usluge
  Pripreme naloga za plaćanje itd.

Pošto ovo nisu redovni poslovi koje knjigovođa radi, oni se dodatno ugovaraju i plaćaju.

Cijena knjigovodstvenih usluga

Cijenu knjigovodstvenih usluga je prilično teško odrediti kao jedinstvenu cijenu.

Mnogo je faktora koju utječu na određivanje cijene i to:

 • Djelatnost, odnosno vrsta posla kojom se bavite (trgovina, ugostiteljstvo, usluge, proizvodnja itd.)
 • Broj ulaznih i izlaznih faktura u toku mjeseca
 • Broj bankovnih izvoda
 • Broj blagajničkih dnevnika 
 • Broj radnika
 • Broj putnih naloga itd.

Zašto se cijena ne može jedinstveno odrediti?

Ovo zahtijeva kratko pojašnjenje.

Naime, često dobijamo upite ili zahtjeve za ponudu gdje potencijalni korisnici navode promet kao bitnu stavku.

Promet je samo pokazatelj koliko ste vi fakturisali vašu robu ili usluge. Cijena ne zavisi od toga koliko ste vi fakturisali nešto.

Cijena zavisi prvenstveno od vremena koje mi ulažemo u obradu i evidenciju određenih promjena.

Na primjer, ulazni račun za materijal u proizvodnom preduzeću podrazumijeva i materijalno zaduženje pojedinačnih stavki (ukoliko je dogovoreno materijalno knjigovodstvo), te vođenje evidencije o utrošku tog materijala. S druge strane, ulazna faktura od nekog telekom operatera može sadržavati više stavki nego faktura za materijal, ali se ona obično veže samo za jednu uslugu, a to je telefonska usluga ili usluga interneta.

Stoga, ako unaprijed želite saznati cijenu usluga, prvo nam se javite ili pišite na email i rado ćemo vam odgovoriti sa onim što nama treba da bismo odredili okvirnu cijenu, te dogovorili dalju saradnju.

Pošaljite nam upit i veoma brzo ćemo vam odgovoriti.

Želite biti uspješni?

Učiti o računovodstvu i finansijama?