Otvaranje obrta u FBiH

Postupak registracije obrta je nešto drugačiji od registracije društva sa ograničenom odgovornosti (d.o.o.) ili dioničkog društva (d.d.), bez obzira koji tip obrta je u pitanju.

Postoji nekoliko tipova obrta čija podjela je definisana Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, a što ćemo u nastavku ukratko obrazložiti. Uz pojam obrt obično se veže i pojam srodna djelatnost koja se ustvari obavlja po pravilima obrta, ali su detaljnije definisana drugim zakonima, npr. ugostiteljstvo, poljoprivredna djelatnost, trgovina i sl.

Nakon toga ćemo detaljnije objasniti postupke pri registraciji obrta na području Federacije BiH, te koja dokumentacija je neophodna.

Na kraju ćemo dati kratki pregled troškova potrebnih prilikom registracije obrta.

Šta je obrt, a šta srodna djelatnost?

Obrt

Obrt predstavlja samostalno i trajno obavljanje registrovane djelatnosti i to kao:

 • Osnovno zanimanje,
 • Dopunsko zanimanje ili
 • Dodatno zanimanje.

Kod obrta koji se obavlja kao osnovno zanimanje vlasnik je ujedno i zaposlenik i svoju djelatnost obavlja u punom radnom vremenu. Vlasnik može zaposliti druga lica prema potrebi.

Obrt kao dopunsko zanimanje se može obavljati isključivo samostalnim radom i to najduže 20 sati sedmično. Da bi se registrovao obrt kao dopunsko zanimanje, potrebno je da je vlasnik već u radnom odnosu ili da je u penziji.

Obrt kao dodatno zanimanje se obavlja isključivo putem uposlenika koji mora biti u radnom odnosu kod vlasnika dodatnog obrta.

Srodna djelatnost

Srodna djelatnost predstavlja registrovanu privrednu djelatnosti koje se obavlja po pravilima obavljanja obrta, a koja se ne smatraju obrtom. Izgleda malo zamršeno, ali je u suštini prilično jednostavno. To su npr.: poljoprivredne djelatnosti, ugostiteljstvo i trgovina.

Nakon kratkog pregleda osnovnih pojmova i podjela, opisat ćemo proceduru otvaranja obrta na području Federacije BiH.

Registracija obrta

Prije pokretanja procedure registracije obrta, potrebno je utvrditi da li vlasnik ispunjava uslove koji se od njega traže, a to su obično stručna sprema za većinu djelatnosti obrta, te da li se ispunjavaju minimalni uslovi u pogledu uređenja i opreme poslovnog prostora, te tehnički uslovi, kao što su tehnička opremljenost, zaštita na radu, zaštita okoline, zaštita od buke, zdravstveni i sanitarni uslovi i td.

Ispunjenost uslova se pretpostavlja podnošenjem pisane izjave od strane obrtnika o ispunjavanju uslova, a čiju će vjerodostojnost provjeriti nadležna inspekcijska služba u zavisnosti od vrste djelatnosti.

Procedura registracije obrta

Za registraciju obrta potrebno je sljedeće:

 • Podnošenje zahtjeva za otvaranje obrta nadležnoj općinskoj službi gdje će se obrt obavljati. Zahtjev se dobija u nadležnoj općinskoj službi, a na zvaničnim web stranicama nekih općina možete download-ati zahtjev u elektronskoj verziji, popuniti i predati sa ostalom dokumentacijom.
 • Dokaz o stručnoj spremi koja je potrebna za obavljanje obrta (u slučaju poljoprivredne djelatnosti taj uslov nije potreban, kao ni kod registracije trgovine ili ugostiteljskog objekta). Ukoliko vlasnik ne ispunjava uslove stručne supreme, potrebno je priložiti dokaz da će zaposliti radnika sa odgovarajućom stručnom spremom (ugovor, izjava i sl.)
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Identifikacioni dokument - ovjerena kopija
 • Dokaz o uplati takse (iznos takse je različit po općinama)
 • Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti koju obično izdaje Centar za socijalni rad
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Uvjerenje općinskog suda da nemate izrečenu mjeru ili zabranu obavljanja obrta
 • Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama.

Procedura registracije obrta u nadležnoj općini obično traje ne duže od 7, a najviše 10 dana. Nakon toga, nadležni organ općine izdaje rješenje o odobrenju obavljanja djelatnosti.

Naredni korak je izrada pečata koja traje najviše jedan dan. U narednim koracima ništa nećete moći bez pečata i preporuka je da vam je uvijek pri ruci.

Nakon toga slijedi podnošenje zahtjeva za dobijanje ID broja nadležnom uredu Porezne uprave.

Dobijanje ID broja, prijava vlasnika u PU i statističko razvrstavanje

Nakon što se dobije rješenje o odobrenju bavljenja obrtom, te izradi pečata firme, sljedeći korak je podnošenje zahtjeva poreznoj upravi za dobijanje ID broja.

U ovoj fazi je neophodno da potpišete ugovor sa ovlaštenim knjigovodstvenim servisom koji će vam voditi knjige, te biti vaša desna ruka i savjetnik u poslovanju.

Bolje rečeno, prvo što treba uraditi nakon što se odlučite da registrujete obrt, jeste izbor knjigovodstvenog servisa u koji imate povjerenje i koji je dokazano stručan u svom radu.

U roku od 5 dana nakon dobijanja pravosnažnog rješenja, obavezni ste pokrenuti postupak porezne registracije.

Dokumentacija potrebna za poreznu registraciju je:

 • Obrazac POR-503 - kojeg popunjavate sami ili izabrani knjigovodstveni servis
 • Rješenje o odobrenju za obavljanje obrta - ovjerena kopija
 • Ugovor o vođenju knjigovodstvenih poslova - original ili ovjerena kopija
 • Dokaz o pravnom osnovu korištenja poslovnog prostora - original ili ovjerena kopija (u slučaju zakupa, to je ugovor o zakupu poslovnog prostora ili ZK izvadak u slučaju da je prostor vaše vlasništvo)
 • Identifikacioni dokument ili punomoć za podnosioca ukoliko prijavu u ime vas podnosi neko drugi - original ili ovjerena kopija.

Za dobijanje uvjerenja o registraciji poreznog obveznika, nadležnoj poreznoj upravi obično treba 5 do 7 dana.

Nakon dobijanja ID broja, poreznoj upravi se podnosi JS3100 obrazac prijave vlasnika i to od datuma pravosnažnosti rješenja o odobrenju bavljenja obrtom. Uz obrazac JS3100 se podnosi kopija ili ovjerena kopija rješenja od općine.

Nakon toga potrebno je podnijeti i Prijavu za razvrstavanje po djelatnostima (Obrazac RPS) nadležnom uredu Federalnog zavoda za statistiku. Uz prijavu se podnosi i kopija ili ovjerena kopija Rješenja o odobrenju bavljenja obrtom kao i ID broj od Porezne uprave. U nadležnom uredu statistike veoma brzo dobijete Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti.

Otvaranje transakcijskog računa

Nakon što dobijete ID broj te Obavještenje o razvrstavanju od Zavoda za statistiku, potrebno je otvoriti transakcijski račun u banci. Svaka banka ima svoje procedure za otvaranje transakcijskog računa.

Obično će vam u banci tražiti sve dosadašnje kopije ili ovjerene kopije dokumentacije koju ste dobili i to: Rješenje o odobrenju, Uvjerenje od porezne (ID broj), Obavještenje o razvrstavanju te Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa koji se dobije u banci. Osim toga potrebno je podnijeti i zahtjev za određivanje glavnog računa sa kojeg će se ubuduće vršiti sva plaćanja prema državi (porezi, doprinosi, PDV i td.).

Fiskalizacija

Posljednji korak u procesu registracije obrta jeste fiskalizacija. Tačnije, fiskalizacija se započinje odmah nakon prijave vlasnika u poresku upravu u radni odnos. Obveznici fiskalizacije su svi obrti osim:

 • Samostalnog poljoprivrednog proizvođača u slučaju kad vlastite poljoprivredne proizvode prodaje na pijačnim tezgama i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu,
 • Tradicionalni esnafski zanati,
 • Taksi djelatnost koju registrovano fizičko lice obavlja vlastitim vozilom,
 • Obrtnici koji porez na dohodak plaćaju paušalno, te
 • Trgovci pojedinci.

Za fiskalizaciju je potrebno:

 • Kupiti fiskalni uređaj (registar kasa ili fiskalni printer),
 • Potpisati ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci sa ovlaštenim servisom,
 • Popuniti i ovjeriti Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju (ZIF) koji ovlašteni servis podnosi Poreznoj upravi u ime obrtnika, te
 • Obezbijediti korištenje GPRS usluge sa ovlaštenim servisom (BH Telecom, eCARD i sl.).

Prije nego se procedura fiskalizacije završi, djelatnost se može obavljati, s tim da se promet evidentira u Pisane fiskalne račune. Nakon što se završi inicijalna fiskalizacija, obveznik je dužan svaki pojedinačni pisani fiskalni račun naknadno registrovati i odštampati i na fiskalnom uređaju.

Pregled troškova registracije obrta

Na kraju ćemo dati tabelarni pregled troškova koji su potrebni za otvaranje obrta u FBiH.

 Tabelarni pregled troškova registracije obrta

Iznos troškova registracije svakako varira od općine do općine ili od kantona do kantona, kao i od iznosa nekih usluga koje se plaćaju (ovjere, kopiranja, izrada pečata i sl.), a ovdje smo dali neku približnu procjenu.

Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se javite preko kontakt forme ispod i obavezno se prijavite na našu newsletter listu kako bismo vam povremeno slali obavijesti.